“Adolescentes, muda da voz e canto coral”

Asomúsica, Asociación do Profesorado de Música de Secundaria e Bacharelato de Galicia, no seu afán de colaborar na formación permanente do profesorado, organiza este curso para atender unha demanda xeralizada do profesorado de música: o coñecemento da voz na adolescencia. 

Durante a adolescencia prodúcese o cambio ou muda da voz, en ambos os sexos, o cal vai propiciar un cambio cualitativo considerable na voz falada e cantada. Hoxe sabemos que a muda é un proceso secuencial e predicible que xeralmente ocorre durante un período dun ou dous anos, entre os doce e os catorce normalmente.

É evidente que a homoxeneidade vocal da primaria xa non existe na educación secundaria e necesitaremos novas ferramentas e criterios para traballar vocalmente cos nosos alumnos.

Para responder a todos estas cuestións teremos a Dr. Patrick Freer, da Georgia State University (EE.UU.*), como relator do curso “Adolescentes, muda da voz e canto coral” onde de forma práctica presentará as máis recentes investigacións neste campo.

*Haberá servizo de tradución simultánea para o seguimento óptimo das clases.

Contidos do curso

  • Fundamentos fisiolóxicos e psicolóxicos do proceso da muda da voz masculina e feminina na puberdade: implicacións musicais e didácticas.
  • Estratexias para desenvolver con éxito a técnica vocal con voces adolescentes e mozas en calquera contexto educativo.
  • O ensaio coral con adolescentes. Técnicas didácticas, arranxos musicais, selección do repertorio, etc.
  • Como abordar a implicación dos adolescentes masculinos nas actividades vocais: identidade vocal e de xénero.
  • Prácticas de dirección e ensaio coral cun grupo de adolescentes que farán de coro piloto.

Este curso diríxese a:

  • Profesorado de Música de Educación Secundaria.
  • Profesorado de Coro, Linguaxe Musical e Canto de escolas de música e conservatorios de grao elemental e medio.
  • Profesorado de Institucións Superiores que desexe formarse sobre a didáctica da voz na adolescencia.
  • Alumnado relacionado co Máster Universitario de Formación do Profesorado de Secundaria pola especialidade de Música.
  • Todo aquel interesado no canto coral con adolescentes e mozos/as.

Inscrición

a) Solicitar a admisión no curso completando os datos requeridos no formulario antes do mércores 24 de febreiro. Atenderase ás solicitudes por rigoroso orde de chegada. O límite de prazas é de 50.

b) Realizar o ingreso de matrícula na conta facilitada pola organización unha vez recibida a confirmación de admisión no curso.

Prezo da inscrición:    25€ para socios de Asomúsica,  50€ para non socios

c) Remitir copia do recibo bancario de ingreso ao email cantoadolescencia@gmail.com

Anuncios